Reklamestatistikk

IRMs årsstatistikk er offisiell bransjestatistikk og er viser nettoomsetningen i så godt som samtlige mediedisipliner i Norge.

Tabellerne viser samtlige reklameinvesteringer i penger samt vekst sammenlignet med foregående år. Reklamestatistikken baseres på IRMs årlige målinger av reklamemarkedet. Les mer om disse under fanen Målemetode.