Slik bestiller du

Du bestiller enklest gjennom vår nettbutikk eller ved å sende en e-post til info(a)irm-media.se der du spesifiserer hvilke av våre produkter eller tjenester du er interessert i.

 

Ring oss gjerne på 46 8 663 04 90, så svarer vi på dine spørsmål.

IRM viser løpende opplysninger om reklamemarkedets utvikling i flere publikasjoner som kontinuerlig publiseres gjennom året. Dessuten tilbyr IRM foredrag og konsultasjoner.

Årsabonnement

Gjennom IRMs abonnement forsikrer du deg om rask og sikker tilgang till samtlige av IRMs rapporter gjennom ett år.  Som Internett-kunde hos IRM får du foruten rapportene også tilgang til IRMs omfattende database med reklamestatistikk fra 1975 og framover samt internasjonal statistikk.

 

Er ditt firma med i MBL får du gratis kvartalsrapporter. Vil du dessuten ha internettaccess der du selv kan ta fram de tall du er interessert i kan du abonnere på internett-tjenesten til rabattert pris. Klikk her

 

Årsavgift for IRMs kvartalsabonnement: 12 900 NOK

 

Årsavgiften for IRMs internettabonnement baseres på foretakets/organisasjonens inntekter fra reklamesalg.

Samtlige priser gjelder for en juridisk person.

Inntekter fra reklamesalg:*

< 250 miljoner kr = årsavgift 31 900 NOK

250 - 500 miljoner kr = årsavgift 39 900 NOK

> 500 miljoner kr = årsavgift 49 900 NOK

*Med reklamesalg menes annonsering på internett, i dagspresse, tidsskrift, direkte reklame, TV, radio, kino, utendørsreklame, trykte kataloger, eventmarkedsføring og sponsing.

 

Publikasjoner

Les mer om respektive publikasjon. Alle priser i NOK.

Kvartalsrapport  (4 500,-) 

Kvartalsrapporten viser medieinvesteringene i perioden, samt veksten sammenlignet med samme kvartal foregående år for følgende medier:

 • Dagspresse
 • Riksaviser
 • Storbyaviser
 • Lokalaviser
 • Gratisaviser
 • Tidskrifter
 • Ukepresse
 • Fagpresse
 • Trykte Kataloger
 • Direktreklame
 • Uadressert
 • Adressert
 • TV
 • Radio
 • Kino
 • Internett
 • Merkevare
 • Rubrikk
 • Nettkatalog
 • Søk
 • Utendørs 

 

Årsrapport: Norsk Reklamemarkedet (6 500,-)

 Årsrapporten viser medieinvesteringene i perioden, samt veksten sammenlignet med samme foregående år for følgende medier:

 • Dagspresse
 • Riksaviser
 • Storbyaviser
 • Lokalaviser
 • Gratisaviser
 • Tidskrifter
 • Ukepresse
 • Fagpresse
 • Trykte Kataloger
 • Direktreklame
 • Uadressert
 • Adressert
 • TV
 • Radio
 • Kino
 • Internett
 • Merkevare
 • Rubrikk
 • Nettkatalog
 • Søk
 • Utendørs 

 

Prognose (6 500,-)

4 rapporter/år. Prognose i mai for 2 år fremover, 3 revidert prognose. Inneholder følgende medier: 

 • Dagspresse
 • Riksaviser
 • Storbyaviser
 • Lokalaviser
 • Gratisaviser
 • Tidskrifter
 • Ukepresse
 • Fagpresse
 • Trykte Kataloger
 • Direktreklame
 • Uadressert
 • Adressert
 • TV
 • Radio
 • Kino
 • Internett
 • Merkevare
 • Rubrikk
 • Nettkatalog
 • Søk
 • Utendørs 

 

Nordisk rapport: Nordic Advertising Market (6 500,-)

På engelsk, 2 rapporter/år. Trender i reklamemarkedet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vises med historiske data fra 1985 i tabeller og anskueliggjøres i diagram for beste overblikk. Dessuten sammenstilles de totala reklameinvesteringene i Norden i valutaen Euro. Inneholder følgende medier:

 • Dagspresse
 • Tidskrifter
 • TV
 • Radio
 • Kino
 • Utendørs
 • Internett
 • Trykte kataloger
 • Direktreklame

 

Internasjonale reklamemarkeder (4 500,-)

På engelsk fra 2013, 1 rapport/år. Inneholder følgende medier:

 • Dagspresse
 • Tidskrifter
 • TV
 • Radio
 • Kino
 • Utendørs
 • Internett