Årsrapport 2019

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2019” gir en oversikt over reklameåret 2019. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring. 

I 2019 omsatte reklameinvesteringene samlet sett (inklusive sponsing* og event marketing**) 29,3 milliarder kroner, hvilket betyr en økning på 2,7% sammenliknet med 2018. Med drøye 5% vekst i forhold til tidligere år har sponsing en utvikling som er bedre enn den totale markedsutviklingen. Markedsutvikling er drevet av god digital utvikling. Internettomsetningen ble i underkant av 11,8 milliarder kroner i løpet av året. Dette betyr at internett økte salget med 1,1 milliarder sammenlignet med 2018. 

 

*Kilde: Sponsor Insight

**Sponsor Insight har ikke oppgitt tall for event marketing på det nåværende tidspunkt. Derfor er tallet et estimat basert på utviklingen i Sverige.

 

Rapporten ser på medieutviklingen i et lengre perspektiv, statistikk 2005-2019. IRM har også gjort noen dypdykk for å få frem tall for områder som digital dagspresse & gratisavis, native og fagpressens innstikk.

35 sider incl. summary in English. 6 900 kr.

;