Årsrapport: Det norske reklamemarkedet 2021

Det norske reklamemarkedet 2021

IRMs årsrapport inneholder nye tall for sponsing og event i 2021. Årsrapporten ser også på medieutviklingen i et lengre perspektiv og inneholder litt mer informasjon om forholdet til den økonomiske utviklingen.

Medieinvesteringer, inkludert sponsoravtaler og events, passerte 30 milliarder i 2021 for første gang. Det er en ny all time high som har blitt drevet frem av unikt sterk reklame i digitale medier kombinert med en opphenting for flere av de tradisjonelle mediene. Samlet sett viser medieinvesteringer, inkludert sponsoravtaler og events, en vekst på 18,2% i 2021 sammenlignet med 2020.

Rapporten viser medieinvesteringene 2005-2021 pr mediekanal. 41 sider incl. summary in English. 6 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.

;