IRM har etter nøye vurdering valgt å ikke presentere en prognose

IRM har etter nøye vurdering valgt å ikke presentere en prognose for medieinvesteringene i 2020. Det er nå er betydelig usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen og dermed for medieinvesteringene som følge av virusutbruddet og pandemien.  Nå forandrer forutsetningene seg fra dag til dag og det gjør prognosearbeidet nesten umulig. 

 

Prognose 2020-2021 presenteres 9. juni.

;