Kvartalsrapport Q3 2022: Mediemarkedet bremser ned og veksten avtar i årets tredje kvartal

Den sterke veksten vi har sett i annonsemarkedet avtok i tredje kvartal og samlet vekst var 0,8 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021. Avmatningen var ventet selv om veksten var lavere enn tidligere anslag fra IRM. Totalt omsatte mediemarkedet for 5,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2022.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q3 2022 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2022. 19 sider incl. summary in English. 4 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.