Medieinvesteringene i Norge snur til negativ vekst i løpet av første kvartal

I løpet av første kvartal i 2020 snur medieinvesteringene i Norge til negativ vekst. Tapet var 4,0% i forhold til samme kvartal i fjor. Salget utgjorde nær fem milliarder kroner i løpet av første kvartal.

Investeringene påvirkes av Corona-pandemien, men resultatene fra første kvartal er bare et førsteinntrykk av effekten av pandemien. Nedstengningen i Norge ble jo iverksatt den 12. mars. Markedsindikasjonen presentert av IRM i forbindelse med kvartalsrapporten 2. kvartal, tilsier at tapet vil være betydelig større de kommende kvartalene.

Rapporten viser medieinvesteringene i Q1 2020 pr mediekanal, samt veksten sammenlignet med 2019. 15 sider incl. summary in English. 4 900 kr. 

;