Nytt all-time-high år for reklameinvesteringene

2019 var et nytt all-time-high år for reklameinvesteringene som nå er på 20,8 milliarder kroner. Veksten i året ble 1,9% i forhold til forrige år. Den positive utviklingen til tross så var 2019 et år med en mindre utflating på markedet, siden veksttakten avtok noe i forhold til 2018.  

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2019 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2019. 15 sider incl. summary in English. 4 900 kr.

;