Prognosen for 2020 kraftig nedjustert på grunn av koronapandemien

Prognosen for 2020 er blitt kraftig nedjustert på grunn av de store endringene i den generelle økonomiske situasjonen siden forrige prognose i desember. I 2020 forventer IRM en kraftig negang i medieinvcesteringene, som totalt forventes å falle -12,7% i forhold till 2019.
 
IRM ønsker å understreke at fremtidig utvikling fremdeles er veldig usikker, og at utviklingen av koronapandemien vil være avgjørende for om situasjonen vil forverres eller bedres. Medieinvesteringer er svært avhengige av en stabil økonomi for å vise vekst, og for denne prognosen har IRM utvidet det konjunkturelle bildet med en analyse av situasjonen for mediemarkedet i løpet av Covid 19. Dette er for å belyse forholdet mellom BNP og medieinvestering og gi en historisk oversikt over resultatet av medieinvesteringer i tidligere økonomiske kriser.
 
Prognose for det norske mediemarkedet i 2020-2021. Utvikling pr mediekanal i Q1 2019 - Q4 2021.

 

;