Årsstatistikk

Årsstatistikk

IRMs årsstatistikk er offisiell bransjestatistikk. Tabellerne viser samtlige reklameinvesteringer i penger, vekst sammenlignet med foregående år samt andel av reklamemarkedet. 

Reklameinvestering 2020

Millioner kroner, løpende priser, netto, prosentvis forandring.

  2020 ±%
Dagspresse & gratisaviser 1 731 -25,0
Ukepresse 122 -20,6
Fagpresse 300 -10,3
Direktereklame 996 -25,0
TV 3 330 -7,8
Radio 510 -7,4
Kino 93 -57,2
Internett 12 241 3,7
Out-of-home 502 -35,4
Totale medieinvesteringer 19 824
-6,0
Event marketing* 1 022 -68,3
Sponsing* 4 695 -10,5
Totale reklameinvesteringer 25 541 
-13,6

*Kilde: Sponsor Insight.

Reklamekaken 2020

Sponsing og Event. Kilde: Sponsor Insight

 

;