Medlemmer

IRM har siden 1992 vært en økonomisk forening med 14 medlemmer som representerer, med noen få unntak, samtlige bransjeorganisasjoner i reklamebransjen:

;