VÅRT OPPDRAG

Om IRM

IRM er et uavhengig og selvfinansiert institutt hvis formål er å kontinuerlig undersøke og kartlegge det norske og svenske reklame- og mediemarkedet. 

Instituttet gjennomfører analyser og lager prognoser når det gjelder reklamemarkedets utvikling og publiserer regelmessig rapporter og publikasjoner.

IRM ble startet i 1984 som et prosjekt innen rammen for Handelshøgskolen i Göteborg og er siden 1992 en økonomisk forening. IRMs norske Advisory Board representerer bransjeorganisasjoner og eiere i mediebransje.