Rapporter

IRM:s rapporter

Hvis du har spørsmål om innholdet i en bestemt rapport, ikke nøl med å kontakte oss.

Alle rapporter er tilgjengelige for kjøp, enten individuelt eller via et abonnement, i butikken vår.

Mer informasjon om hvilke kategorier som inngår i IRMs måling finner du i våre måledefinisjoner.

Kvartalsvise

IRM publiseres kvartalsvis med faktiske resultater av de fullstendige medieinvesteringene for alle kategorier som inngår i mediekaken. En kvartalsrapport inkluderer resultatet for inneværende kvartal, utvikling sammenlignet med den sammenlignbare perioden i fjor og den akkumulerte utviklingen for hver enkelt mediekategori.

Prognoser

Etter hver kvartalsrapport publiserer IRM en prognose. Etter publiseringen av årets første kvartalsrapport publiserer IRM en prognose for inneværende og neste år. Prognosen revideres deretter kvartalsvis etter hver publiserte kvartalsrapport.

Prognosen inneholder forventede resultater for hvert kvartal i prognoseperioden og for alle kategorier som er inkludert i IRM's kvartalsrapporter. Hver prognose inkluderer også en gjennomgang av de sykliske driverne for medieinvesteringer for å gi en forståelse av de underliggende faktorene som påvirker utviklingen av mediemarkedet.

Kategorirapporter

For de som bare har interesse av å følge en mediekategori, produserer IRM også spesifikke kategorirapporter. Kategorirapportene inneholder resultater og prognoser for den valgte kategorien. Kategorirapporten gir spesifikk informasjon om omsetning og utvikling for den valgte kategorien.

Årsrapport

IRM sin årsrapport inkluderer årets medieinvesteringer, samt historiske data for hver kategori. Alle kategorier som inngår i den ordinære kvartalsrapporteringen oppsummeres årlig.

Nordic Advertising Market

IRM publiserer halvårlige rapporter for det samlede nordiske annonseringsmarkedet. Årsrapport og halvårlig rapport. Den nordiske rapporten inneholder harmoniserte data fra Sverige, Norge, Danmark og Finland. Rapporten gir en analyse og sammenligning av utviklingen i de ulike markedene.

International Advertising Market 

IRM publiserer årlig en internasjonal rapport om de globale trendene i medieinvesteringer. Alle hovedkategorier som inngår i IRM's kvartalsrapportering er inkludert. Den internasjonale rapporten presenterer nedbryting på geografisk nivå og muliggjør også en sammenligning av norske medieinvesteringer med internasjonalt sammenlignbare markeder.