Våre Tjenester

Nyhet! Vi har utvidet tilbudet av tjenester og rapporter

For deg som vil utnytte reklamemarkedets utvikling tilbyr IRM flere ulike muligheter. For løpende tilgang til data finnes det ulike abonnementer. Du kan også velge å kjøpe enkeltrapporter eller hyre oss inn for forelesninger og konsulentoppdrag. Les gjerne mer om våre ulike tjenester nedenfor.

Nye abonnementer

Den enkleste måte å utnytte IRMs statistikk og analyse på er å tegne et abonnement eller benytte enkeltrapporter. Her følger en sammenfatning av hva man du tegne deg for hos oss:

TRY ‒ Gi opplysninger og motta vår rapport Key Insights

ONE ‒ Kjøp enkeltrapporter

X SMALL ‒ Abonner på 1 utvalgt kategori

SMALL ‒ Abonner på 2 utvalgte kategorier 

MEDIUM ‒ Abonner på 3 utvalgte kategorier

INTERNETT ‒ Vårt abonnement som inkluderer alle kategorier / Abonner på samtlige kategorier

;