IRM har publicerat det andra kvartalet 2022: Fortsatt god tillväxt på annonsmarknaden

Den starka tillväxten på annonsmarknaden fortsätter under det andra kvartalet 2022. Under kvartalet uppgick tillväxten till 9,6% relativt samma kvartal 2021. Samlat innebär detta att omsättningen uppgick till 12,8 miljarder kronor. 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det andra kvartalet 2022 samt ackumulerat under kalenderåret 2022.

Rapporten omfattar 19 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här