IRM har publicerat det tredje kvartalet 2021: Den rekordstarka återhämtning fortsätter. Marknaden växer med 23,4%

Annonsmarknaden fortsätter att uppvisa stark tillväxt med 23,4 procent under det tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Omsättningen uppgår till nära 11 miljarder kronor.

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det tredje kvartalet 2021 samt ackumulerat under kalenderåret 2021.

Rapporten omfattar 19 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här