Nytt all-time-high för 2021 ackumulerat

Under det fjärde kvartalet växte annonsmarknaden med 16,6 procent och omsatte nära 14 miljarder kronor. Detta innebär att den ackumulerade tillväxten för 2021 slutar på 18,6 procent. Omsättningen på drygt 46 miljarder kronor för helåret 2021 är ett nytt all-time-high för annonsmarknaden. 

 

IRM:s kvartalsrapport innehåller statistik över investering per mediekategori under det fjärde kvartalet 2021 samt ackumulerat under kalenderåret 2021.

Rapporten omfattar 19 sidor incl. summary in English, pris 4 900 kronor exkl moms. Rapporten är nu tillgänglig för IRM:s prenumeranter och för övriga finns den tillgänglig för köp här