Vårt uppdrag

OM IRM

IRM är ett oberoende institut utan vinstintresse som mäter reklammarknadens utveckling i Skandinavien. Institutet genomför analyser och gör prognoser avseende reklam-marknadens utveckling och presenterar rapporter som sprids till medlemmar och kundföretag.


Organisationen startades 1984 som ett projekt inom ramen för Handelshögskolan i Göteborg och är sedan 1992 en ekonomisk förening med 15 medlemmar som representerar alla sfärer inom reklam- och mediesektorn.