Abonnemang

TRY

Prova Try och få Key insights. Som tack för att du lämnar några få uppgifter från din mediakategori får du ladda ner den senaste Key Insights rapporten utan kostnad.

Utan kostnad

ONE

Här väljer du bara den/de rapporter du vill ha. Det finns 23 rapport kategorier tillgängliga för köp. Enkelt, Välj en rapport, köp och ladda ner den senast.

2900 till 6900 SEK/st

EXTRA SMALL

Vårt minsta abonnemang som följer utfall och prognos* för en utvald kategori. Förutom rapporterna får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för din kategori.

800 SEK/m

Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid

*om prognos finns för utvald kategori

SMALL

Abonnemanget som följer utfall och prognos* för två utvalda kategorier. Förutom rapporterna får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

1500 SEK/m

Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid

*om prognos finns för utvald kategori

MEDIUM

Abonnemanget som följer utfall och prognos* för tre utvalda kategorier. Förutom rapporterna får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

2200 SEK/m

Abonnemanget har 3 månaders uppsägningstid

*om prognos finns för utvald kategori

Rapport- & Abonnemangshop

Till shoppen

LARGE

Abonnemanget följer nästan alla svenska kategorier.

4 Kvartalsrapporter
1 Årsrapport
4 Prognoser
1 Nordisk helårsrapport
1 Internationell helårsrapport
Förutom rapporterna från alla kategorier får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

 

Kostnaden för Large baseras på företagets intäkter från försäljning/förmedling av reklam. Kontakta oss för köp.

MAX

Abonnemanget följer alla svenska kategorier.

4 Kvartalsrapporter
1 Årsrapport
4 Prognoser
1 Nordisk helårsrapport
1 Nordisk halvårsrapport
1 Internationell helårsrapport
1 Rapport om regionala reklammarknader
1 Rapport om eventmarknaden
1 Rapport om sponsringsmarknaden
Förutom rapporterna från alla kategorier får du även inlogg till mina sidor med tillgång IRMs databas. I den kan du söka och använda hela historiken av publicerade data för alla kategorier som ingår i abonnemanget.

 

Kostnaden för Max baseras på företagets intäkter från försäljning/förmedling av reklam. Kontakta oss för köp.

;