Beskjeden vekst i 4. kvartal 2023

I løpet av årets avsluttende kvartal økte annonseinvesteringene med0,5%. Etter en avvikende høyere vekst i det tredje kvartalet, der blant annet lokalvalget bidro, er dermed veksten igjen beskjeden i fjerde kvartal, og de samlede annonseinvesteringene fortsetter å vise en forsiktig utvikling.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2023 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2023. 33 sider incl. summary in English. 6 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.