Kalenderen

Kalenderen

Hvert år publiserer IRM mellom 15 og 20 rapporter om utviklingen på annonsemarkedet. I tillegg holder IRM en rekke foredrag og presentasjoner. Her finner du IRM's kalender med oppdaterte datoer.

IRM:s tjenester

IRM er eksperter på utviklingen av annonsemarkedet i Skandinavia. IRM er et uavhengig institutt uten profittinteresse som gir en objektiv overvåkning av utviklingen i annonseinvesteringer. Vi tilbyr et utvalg av rapporter og samler også statistikken i en unik database.

Få IRM:s Key Insights rapport gratis

Selger du annonseplass? Da kan du få IRM's Key Insights rapport gratis hvis du gir opplysninger til IRM. Key Insights-rapporten summerer opp utviklingen i annonseinvesteringer og er gratis for dem som gir opplysninger.

HER KAN DU KJØPE IRM:S RAPPORTER

Besøk IRM-butikken der du kan kjøpe rapporter enkeltvis eller abonnere på IRM:s rapporter og database.

TIll butikken

Annonsemarkedet 2023

Her finner du den overordnede informasjonen om utviklingen på annonsemarkedet det siste året.

IRM:s rapporter

IRM's rapporter beskriver utviklingen på annonsemarkedet gjennom årsrapporter, kvartalsrapporter, prognoser, nordiske rapporter og mer. Les mer om IRM:s rapporter her.

IRM:s database

I IRM:s database har du enkel tilgang til alle tallene for annonseinvesteringene per kvartal, inkludert IRM:s prognoser. Databasen er tilgjengelig for de som abonnerer på IRM.

HVA SIER VÅRE KUNDER OM IRM?

"Medieindustrien i dag vokser og blir stadig mer komplisert å forholde seg til. Milliarder benyttes hvert år til reklamekjøp, men vi vet fortsatt ikke med 100% sikkerhet om annonsene leses, ses eller blir hørt. Å eksponere en gitt målgruppe for styrt kommunikasjon betyr ikke  at budskapet automatisk er konsumert. Mediestatistikk bidrar til å fjerne usikkerhet. IRM er en av de viktigste bidragsyterne vi har som kan fjerne deler av usikkerheten vår. De sitter ikke på alle svarene, men det de har svar på er presist, og viktig input for alle aktører som ønsker å forstå denne industrien bedre. Et velbalansert fokus på omsetning i sanntid, prognoser for fremtiden og ikke minst tiden vi har lagt bak oss gir oss i sum muligheter til å analysere og komme med anbefalinger til våre nærmeste allierte.
Enhver annonsør, mediebedrift eller byrå, som vil ta effektive medeibeslutninger gjør klokt å ha IRM med på laget."

Björn Solvang

"Fakta trumfer i de aller fleste tilfeller tro. Vi i ANFO mener at de analysene som IRM står for er gode relevante bidrag for faktabaserte beslutninger. For å ta riktige strategiske valg er det viktig å ha et solid grunnlag. IRM har en fremoverlent  tilnærming til media og medieutvikling vi som annonsører opplever som relevant og tidsriktig."

 

Jan Morten Drange

"Som bransjeorganisasjon, har vi i MBL fokus på å fremskaffe data av høy kvalitet og med stor nytteverdi for mediebransjen. 
I denne sammenheng er IRM en verdifull ressurs. Med sine grundige analyser og veloverveide prognoser for annonsemarkedet, bidrar IRM til å styrke beslutningsgrunnlaget for norske mediebedrifter. IRM lytter til bransjen og evner å snu seg rundt for å følge nye markedstrender. Dette gjør IRM til en viktig sparringspartner for oss."

Bente Håvimb