Årsstatistikk

Årsstatistikk

IRMs årsstatistikk er offisiell bransjestatistikk. Tabellerne viser samtlige reklameinvesteringer i penger, vekst sammenlignet med foregående år samt andel av reklamemarkedet. 

Reklameinvestering 2019

Millioner kroner, løpende priser, netto, prosentvis forandring.

  2019 ±%
Dagspresse & gratisaviser 2 298 -10,3
Ukepresse 153 -18,3
Fagpresse 334 -4,6
Direktereklame 1 334 -9,3
TV 3 616 -4,6
Radio 553 -10,4
Kino 222 8,7
Internett 11 770 10,5
Out-of-home 778 7,5
Totale medieinvesteringer 21 057
2,5
Event marketing*  3 028 0,1
Sponsing** 5 245 5,2
Totale reklameinvesteringer 29 330
2,7

 

*Sponsor Insight har ikke oppgitt tall for event marketing på det nåværende tidspunkt. Derfor er tallet et estimat basert på utviklingen i Sverige.

**Kilde: Sponsor Insight.

Reklamekaken 2019

Sponsing. Kilde: Sponsor Insight

Event marketing. Sponsor Insight har ikke oppgitt tall for event marketing på det nåværende tidspunkt. Derfor er tallet et estimat basert på utviklingen i Sverige.

;