Årsstatistikk

Årsstatistikk

IRMs årsstatistikk er offisiell bransjestatistikk. Tabellerne viser samtlige reklameinvesteringer i penger, vekst sammenlignet med foregående år samt andel av reklamemarkedet. 

Meidekaken 2022

Mediekaken 2022

Sponsing og Event. Kilde: Sponsor Insight

Reklameinvesteringar 2022

Reklameinvestering 2022

Millioner kroner, løpende priser, netto, prosentvis forandring.

  2022 ±%
Papiraviser 1 473 -12,4
Ukepresse 105 -12,6
Fagpresse 310 0,1
Direktereklame 925 -3,6
TV 3 550 0,6
Radio 641 5,1
Kino 202 68,3
Internett 17 026 9,0
Out-of-home 867 39,2
Totale annonseinvesteringer 25 098
6,5
Event marketing* 2 616 67,5
Sponsing* 5 662 11,5
Totale reklameinvesteringer 33 276 10,5

*Kilde: Sponsor Insight.