Målepolicy

IRM:s Målepolicy

IRMs policy for måleområder bygger på følgende prinsipper:

Relevant

Det skal finnes en etterspørsel hos eller praktisk relevans for målingen hos IRMs interessenter. Måleområdet bør også være meningsfylt i betydningen at det øker den generelle forståelsen for reklamemarkedets utvikling.

Signifikant

Måleområdet bør på gjeldende tidspunkt være signifikant med hensyn til investeringsvolum. Alternativt forventes det at området når et slikt volum innen kommende år. Det bør også være betydelig i forhold til aktuelle forbruksmønstre.

Målbart

Måleområdet må kunne defineres og avgrenses på en måte som er forståelig for målgruppen, samt kunne måles av aktive aktører. Uansett målemetode må tilstrekkelig mange aktører være forberedt på å bidra med data og/eller innsikter, gitt markedets konsentrasjon og konkurranseforhold.

Harmonisert

Måleområdet bør – så vidt mulig – være harmonisert med nordisk og internasjonal statistikk samt komplettere andre målinger og studier av reklamemarkedet.