Nyheter

juni 09, 2020

Prognosen for 2020 kraftig nedjustert på grunn av koronapandemien

Prognosen for 2020 er blitt kraftig nedjustert på grunn av de store endringene i den generelle økonomiske situasjonen siden forrige prognose i desember. I 2020 forventer IRM en kraftig negang i medieinvcesteringene, som totalt forventes å falle -12,7% i forhold till 2019.

mai 25, 2020

Årsrapport 2019

Den siste rapporten fra IRM ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2019” gir en oversikt over reklameåret 2019. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring. 

mai 19, 2020

Medieinvesteringene i Norge snur til negativ vekst i løpet av første kvartal

I løpet av første kvartal i 2020 snur medieinvesteringene i Norge til negativ vekst. Tapet var 4,0% i forhold til samme kvartal i fjor. Salget utgjorde nær fem milliarder kroner i løpet av første kvartal.

mars 17, 2020

IRM har etter nøye vurdering valgt å ikke presentere en prognose

IRM har etter nøye vurdering valgt å ikke presentere en prognose for medieinvesteringene i 2020. Det er nå er betydelig usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen og dermed for medieinvesteringene som følge av virusutbruddet og pandemien.  Nå forandrer forutsetningene seg fra dag til dag og det gjør prognosearbeidet nesten umulig. 

februar 28, 2020

Nytt all-time-high år for reklameinvesteringene

2019 var et nytt all-time-high år for reklameinvesteringene som nå er på 20,8 milliarder kroner. Veksten i året ble 1,9% i forhold til forrige år. Den positive utviklingen til tross så var 2019 et år med en mindre utflating på markedet, siden veksttakten avtok noe i forhold til 2018.  

januar 17, 2020

Norske influencere selger spons og reklame for 290 millioner

For første gang presenterer IRM en undersøkelse av salg innen influencer marketing i Norge. Influencer marketing er en samlebetegnelse på markedsføringsformer som på ingen måte har til hensikt å dra nytte av innflytelsen fra en sosial influencer på sine følgere.