Nyheter

juni 15, 2021

In the wake of the pandemic, IRM records the largest decline in Nordic ad sales since the financial crisis.

The Nordic ad market has been hit hard by the Covid-19 pandemic and all four individual markets show declines during 2020.

mai 18, 2021

IRM Kvartalsrapport Q1 2021: Annonsemarkedet vokste med 7,0%

Annonsemarkedet vokste med 7,0% i første kvartal 2021.

mars 25, 2021

Nå har IRM publisert en revidert prognose 2021

Den andre bølgen hadde mindre effekt på annonseringsinvesteringene, nå spår IRM full opphenting i 2021.

februar 26, 2021

Det norske reklamemarkedet 2020: Salget i 2020 utgjorde 19,8 milliarder NOK, tapet er -6,0% i forhold til 2019

Året i annonsemarkedet har vært preget av effekten av pandemien.

desember 01, 2020

Det norske medie og reklamemarkedet i 2020-2021

2020 vil gi det største fallet i annonsemarkedet siden finanskrisen. Sammenlagt forventes reklameinvesteringene å reduseres med nesten 1,5 milliarder NOK i løpet av 2020, noe som tilsvarer et tap på 7 prosent i forhold til 2019. Omsetningen totalt blir dermed på 19,7 miliarder NOK.

november 10, 2020

Det norske reklamemarkedet i tredje kvartal 2020

I tredje kvartal overrasker markedet med en stor relativ forbedring,

oktober 22, 2020

Major declines for the Nordic ad market in the wake of Covid-19 pandemic

The Nordic ad market has been hit hard by the Covid-19 pandemic and all four individual markets show major declines during the first six months.

september 09, 2020

Det norske medie og reklamemarkedet i 2020 2021

IRM-prognosen for juni indikerte en sterk nedgang på 12,7% i medieinvesteringene i 2020 i forhold til 2019. I denne reviderte prognosen for 2020 ser forholdene litt bedre ut, og prognosen justeres til en nedgang for hele året 2020 på -10,2%.

august 25, 2020

Medieinvesteringene faller med 18 % i andre kvartal 2020: Et tap uten sidestykke i IRMs-målinger

IRM, som måler utviklingen av medieinvesteringer, har nå publisert sin siste kvartalsrapport, med et sammendrag av investeringene i andre kvartal 2020. Og det er veldig tøffe tider for media, investeringene faller med 18,2% i forhold til andre kvartal 2019. Nettoomsetningen i andre kvartal utgjorde 4,4 milliarder kroner, nær 1 milliard kroner mindre enn i samme kvartal i fjor.

juni 05, 2020

Prognosen for 2020 kraftig nedjustert på grunn av koronapandemien

Prognosen for 2020 er blitt kraftig nedjustert på grunn av de store endringene i den generelle økonomiske situasjonen siden forrige prognose i desember. I 2020 forventer IRM en kraftig negang i medieinvcesteringene, som totalt forventes å falle -12,7% i forhold till 2019.

 
1 2
;