Annonsemarkedet for det kommende årene styrkes

Prognose 2024-2025

I 2024 forventes omsetningen å utgjøre 25,9 milliarder kroner, noe som tilsvarer en vekst på 2,3 % sammenlignet med året før. Forbedrede økonomiske forhold forventes å ha en positiv påvirkning på annonseinvesteringene, som i 2025 forventes å vokse med 3,2 %. Denne veksten innebærer en total annonseinvestering på drøyt 26,7 milliarder kroner i 2025.

Rapporten viser prognose for det norske mediemarkedet i 2024 og 2025, samt utvikling per mediekanal i Q1 2023 - Q4 2025. 47 sider incl. summary in English. Rapporten er tillgjenlig for kjøp her.