Stagnasjon på annonsemarkedet i 2023 og 2024

Det forventes en svak utvikling på det norske annonsemarkedet i 2023, med en vekst på 0,8 % sammenlignet med året før. I fjerde kvartal forventes at annonsemarkedet vil fortsette å
holde seg rundt 0.

I 2024 forventes  en vekst på 1,7 % sammenlignet med 2023. Året forventes å ha en svak start, men deretter kan veksten vende tilbake, med litt hjelp fra blant annet sportsarrangementer.

 

Rapporten viser prognose for det norske mediemarkedet i 2023 og 2024, samt utvikling per mediekanal i Q1 2022 - Q4 2024. 41 sider incl. summary in English. Rapporten er tillgjenlig for kjøp her.