Det norske reklamemarkedet 2020: Salget i 2020 utgjorde 19,8 milliarder NOK, tapet er -6,0% i forhold til 2019

Året i annonsemarkedet har vært preget av effekten av pandemien. 2020 vil være det svakeste året siden finanskrisen, men til tross for et historisk fall i andre kvartal, har en rask digital gjenoppretting i tredje og fjerde kvartal dempet nedgangen for totalmarkedet.

Salget i 2020 utgjorde 19,8 milliarder NOK, tapet er -6,0% i forhold til 2019.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2020 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2020. 16 sider incl. summary in English. 4 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.

;