IRM Kvartalsrapport Q1 2021: Annonsemarkedet vokste med 7,0%

Annonsemarkedet vokste med 7,0% i første kvartal 2021 sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Omsetningen beløp seg til 5,3 milliarder kroner, en rekordomsetning for første kvartal. Økt annonsering i digitale medier forklarer den sterke utviklingen og driver veksten i det samlede markedet. Totalt øker de digitale investeringene med nesten 18%.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q1 2021 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2020. 16 sider incl. summary in English. 4 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.