God vekst i annonsemarkedet i andre kvartal.

God vekst i annonsemarkedet i andre kvartal.

 

IRM, som måler resultatene for annonseinvesteringer, har publisert tall for 2. kvartal 2022. Den gode veksten i annonsemarkedet fortsatte og utgjorde 9,6 % i forhold til tilsvarende kvartal i 2021. Dette er en avmatning sammenlignet med den sterke veksten i første kvartal i år, der deler av denne nedgangen kan forklares med tøffere sammenligningstall. 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q2 2022 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2022. 19 sider incl. summary in English. 4 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.