Det norske medie og reklamemarkedet i 2020 2021

IRM-prognosen for juni indikerte en sterk nedgang på 12,7% i medieinvesteringene i 2020 i forhold til 2019. I denne reviderte prognosen for 2020 ser forholdene litt bedre ut, og prognosen justeres til en nedgang for hele året 2020 på -10,2%.

De generelle økonomiske forholdene har bedret seg litt siden IRM sin siste prognose, og nedgangen i andre kvartal var også noe mildere enn forventet. IRM fortsetter å forvente at medieinvesteringene vil bli sterkt påvirket av den pågående koronapandemien og vil understreke at den fremtidige utviklingen fortsatt er svært usikker, og at utviklingen av pandemien fortsatt vil være avgjørende for utviklingen av medieinvesteringer.

Rapporten viser prognose for det norske mediemarkedet i 2020-2021, samt utvikling per mediekanal i Q1 2019 - Q4 2021. 23 sider incl. summary in English. Rapporten er tillgjenlig for kjøp her.

;