Revidert prognose 2022-2023: Fortsatt godt reklamemarked i 2022. Markedet avtar i 2023

I 2022 forventer IRM en sterk vekst i annonseinvesteringene på 8,6 % sammenlignet med 2021. Veksten i annonsemarkedet ventes gradvis å avta i andre halvår. Til tross for at veksttakten ventes å avta i løpet av året, vil 2022 være et svært sterkt år der annonseinvesteringene for første gang passerer 25 milliarder. I 2023 forventer IRM at veksten vil avta for annonsemarkedet. Veksten
ventes å bli 3,3 %, noe som vil bety en samlet reklameinvestering på 26,4 milliarder kroner.

Rapporten viser prognose for det norske mediemarkedet i 2022 og 2023, samt utvikling per mediekanal i Q1 2021 - Q4 2023. 28 sider incl. summary in English. Rapporten er tillgjenlig for kjøp her.