Kvartalsrapport Q1 2023: Et svakt annonsemarked balanserer rundt null i de siste to kvartalene.

Totalt utgjorde annonseinvesteringene i underkant av 6,2 milliarder kroner i årets første kvartal. Veksten utgjør 0,1 % sammenlignet med første kvartal 2022. Det betyr at annonsemarkedet nå har vært svakt de to siste kvartalene og balanserer rundt null.

Rapporten viser medieinvesteringene i Q1 2023 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2022. 33 sider incl. summary in English. 6 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.