FOR MEDIER

Gi informasjon og få Key Insights

Selger du annonseplass? Da vil vi at du skal gi informasjon om salget ditt til IRM og i bytte mot vår årlige Key Insights-rapport. Key Insights-rapporten som oppsummerer annonseringsinvesteringer i Norge på 6 sider, er gratis når du oppgir dataene dine.

VÅRE TJENESTER

Vi overvåker din spilleplan

Vi hjelper deg med å forstå mediemarkedets utvikling. Som uavhengig analyseinstitutt tilbyr vi en objektiv og oversiktlig overvåkning av reklameinvesteringene. Her finner du vårt brede tilbud av rapporter og statistikk samt tilpassede tjenester.

AKTUELT

Event- og rapportkalenderen

I 2022 kommer IRM til å publisere rundt 15 rapporter i Norge, og vi vil holde en del foredrag og presentasjoner. Vi oppdaterer rapport- og eventkalenderen fra tid til annen. Følg med litt så du ikke går glipp av noe.

VERDENSLEDENDE UAVHENGIGE MÅLINGER

Som ett av få uavhengige analyseinstitutter gir vi en objektiv og oversiktlig overvåkning av reklameinvesteringene

IRMS OPPDRAG

VÅRE TJENESTER

Rapport- og abonnementbutikk

Her finner du over 20 rapporter. Last dem ned enkeltvis eller tegn abonnement og få tilgang til IRMs database. Du bestemmer hvilke deler av mediemarkedet du vil følge. Velg blant de store rapportene som omfatter alle mediegrupper eller enkeltrapporter med statistikk for bare én mediekategori.

VÅRE TJENESTER

Bestill konsultasjon

Mange foretak har behov for foretakstilpassede analyser av medienes inntekter, reklamemarkedets utvikling eller individuelt tilpassede problemstillinger. Vi har lang erfaring med skreddersydde konsulentoppdrag, f.eks. bransjeutredninger, kvantitative undersøkelser, regionale studier og langtidsprognoser.

VÅRE TJENESTER

Bestill foredrag

Vi får ofte forespørsel om forelesninger og kurs internt eller for et bredere publikum.
Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om våre forelesninger, som for eksempel kan omfatte medienes inntekter, reklamemarkedets utvikling i Sverige, Norden og internasjonalt, prognoser og trender i reklamemarkedet eller utvikling for ulike mediegrupper.

HVA SIER VÅRE KUNDER OM IRM?

"Medieindustrien i dag vokser og blir stadig mer komplisert å forholde seg til. Milliarder benyttes hvert år til reklamekjøp, men vi vet fortsatt ikke med 100% sikkerhet om annonsene leses, ses eller blir hørt. Å eksponere en gitt målgruppe for styrt kommunikasjon betyr ikke  at budskapet automatisk er konsumert. Mediestatistikk bidrar til å fjerne usikkerhet. IRM er en av de viktigste bidragsyterne vi har som kan fjerne deler av usikkerheten vår. De sitter ikke på alle svarene, men det de har svar på er presist, og viktig input for alle aktører som ønsker å forstå denne industrien bedre. Et velbalansert fokus på omsetning i sanntid, prognoser for fremtiden og ikke minst tiden vi har lagt bak oss gir oss i sum muligheter til å analysere og komme med anbefalinger til våre nærmeste allierte.
Enhver annonsør, mediebedrift eller byrå, som vil ta effektive medeibeslutninger gjør klokt å ha IRM med på laget."

Björn Solvang

"Fakta trumfer i de aller fleste tilfeller tro. Vi i ANFO mener at de analysene som IRM står for er gode relevante bidrag for faktabaserte beslutninger. For å ta riktige strategiske valg er det viktig å ha et solid grunnlag. IRM har en fremoverlent  tilnærming til media og medieutvikling vi som annonsører opplever som relevant og tidsriktig."

 

Jan Morten Drange

"Som bransjeorganisasjon, har vi i MBL fokus på å fremskaffe data av høy kvalitet og med stor nytteverdi for mediebransjen. 
I denne sammenheng er IRM en verdifull ressurs. Med sine grundige analyser og veloverveide prognoser for annonsemarkedet, bidrar IRM til å styrke beslutningsgrunnlaget for norske mediebedrifter. IRM lytter til bransjen og evner å snu seg rundt for å følge nye markedstrender. Dette gjør IRM til en viktig sparringspartner for oss."

Bente Håvimb