Våre tjenester

Vil du forstå markedet ditt?

For å forstå hva som skjer på mediemarkedet, ta riktige beslutninger og oppnå konkurransefordeler, trenger du godt grunnlag og kunnskap. IRM har unike data om mediemarkedet i de nordiske landene. Sammen med våre brukervennlige verktøy vil du få all informasjonen du trenger for å forstå utviklingen i annonsemarkedet: nå, historisk og i fremtiden.

IRM:s database

I IRM:s database har du tilgang til alle resultatene for annonseinvesteringene, inkludert IRM's prognoser. Du kan selv velge hvilke mediekategorier og tidsperioder som interesserer deg, og generere tabeller og diagrammer. Du kan også eksportere tallene til Excel med et enkelt knappetrykk.

IRM:s rapporter

IRM:s utgivelser inkluderer følgende løpende rapporter:

Kvartalsvise

Prognoser

Årsrapport

Nordic Advertising Market

International Advertising Market

Spesialrapporter

Konsulenttjenester og kundespesifikke oppdrag

IRM skreddersyr konsulentoppdrag knyttet til utviklingen av reklamemarkedet samt utfører andre kvalitative og kvantitative undersøkelser på forespørsel.

Eksempel på kundespesifikke oppdrag:

  • Langsiktige prognoser for utviklingen av reklamemarkedet og enkelte medier
  • Kartlegging av nye fenomener på mediemarkedet: IRM utfører ofte den første studien for en ny mediekategori eller et nytt fenomen på mediemarkedet. IRM utarbeider her en definisjon, kartlegger markedets aktører og presenterer de første tallene for bransjens omsetning. Eksempler på områder som IRM har jobbet med: podcaster, influencer-markedsføring og programmatisk handel.
  • Løpende kartlegging av bransjesammensetning og omsetning: IRM samarbeider ofte over lang tid med oppdragsgivere om gjentagende rapporter. Rapportene handler ofte om bransjesammensetning og omsetning. Et eksempel på et slikt samarbeid er Sveriges Tidsskrifters bransjerapport, les gjerne mer her: https://sverigestidskrifter.se/branschfakta/
  • Kvantitative eller kvalitative studier: IRM gjennomfører kvantitative og kvalitative studier, primært med fokus på spørsmål knyttet til mediemarkedet.

Vennligst kontakt oss med dine ønsker. Pris på forespørsel.

Foredrag

IRM skreddersyr forelesninger og presentasjoner, f.eks. på følgende emner:

  • Reklamemarkedets utvikling i Norge, Norden og internasjonalt
  • Prognoser for reklamemarkedets utvikling
  • Trender på reklamemarkedet
  • Utvikling for ulike mediegrupper

Hvordan får jeg tilgang til statistikken?

Hvis du vil få tilgang til IRM sin statistikk, kan du enten kjøpe rapportskjema i butikken eller tegne et abonnement. Gjennom abonnementene våre tilbyr vi attraktive pakkepriser på IRMs samlede rapporter og database.

IRM sitt INTERNETT-abonnement gir tilgang til kvartalsrapporter, prognoser, årsrapport, to rapporter om nordisk reklamemarked og den internasjonale rapporten nevnt ovenfor samt tilhørende tall og prognoser i IRM sin database. Kontakt oss, så hjelper vi deg.