Årsstatistik

Årsstatistik

IRM:s årsstatistik utgör officiell branschstatistik. Tabellen och grafen nedan visar samtliga reklaminvesteringar i pengar samt tillväxt jämfört med föregående år och andel av totala reklaminvesteringar i Sverige. 

Totala reklaminvesteringar (stora reklamkakan) delas upp i tre delar:

Medieinvesteringar (mediekakan) - Mediebolag och andra relevanta aktörers distributionsintäkter för reklamytor. 

Marknadsaktiviteter - Annonsörers investeringar i butikspromotion, events, mässor, sponsorskap samt presentreklam. Marknadsaktiviteter kännetecknas av att reklambudskapet är integrerat i konsumentens upplevelse och interaktion med ett evenemang, plats eller person. Därutöver är det många gånger svårt att skilja på och mäta distributionskostnader respektive produktionskostnader. 

Produktion - Produktion av reklammaterial hos en reklambyrå, webb-byrå, contentbyrå, designbyrå etc.

Reklaminvestering 2020

Miljoner SEK, löpande priser, netto inkl. reklamskatt, förändring i procent mot föregående år

  Mkr ±%

Medieinvesteringar

Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor, gratistidningar) 2 962 -26,3
Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor, gratistidskrifter) 919 -19,1
Direktreklam 2 442 -15,7
TV 4 876 -16,4
Radio 933 -8,7
Bio 33 -81,6
Internet 25 426 5,6
Out-of-home 1 402 -29,5
Summa medieinvesteringar 38 973 -5,2
     
     
Marknadsaktiviteter
Butikspromotion  4 887 3,5
Eventmarknadsföring 1 278 -60,1
Mässor 636 -81,4
Produktmedia/Presentreklam 6 091 -8,2
Sponsring 7 414 -3,9
Summa investeringar i marknadsaktiviteter 20 306
-21,0
 
Summa produktionskostnader 12 162
-11,5
     
TOTAL MARKNADSKOMMUNIKATION
71 440
-11,3

 

Källa: IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2020

Stora reklamkakan 2020

Källa: IRM:s Årsrapport 2020

;