Årsrapport: Det norske reklamemarkedet 2022

Det norske reklamemarkedet 2022

IRMs årsrapport inneholder nye tall for sponsing og event i 2022. Årsrapporten ser også på medieutviklingen i et lengre perspektiv og inneholder litt mer informasjon om forholdet til den økonomiske utviklingen.

Totalt utgjorde reklameinvesteringer, inkludert sponsing og events, drøyt 33 milliarder kroner i 2022, noe som betyr en økning på 10,5 % sammenlignet med 2021. Det betyr at de samlede annonseinvesteringene har steget ytterligere etter den rekordsterke oppgangen i 2021.

Rapporten viser medieinvesteringene 2005-2022 pr mediekanal. 37 sider incl. summary in English. 9 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.