IRM presenterer et rekordår for medieinvesteringer. Ny all time high drevet av en unik sterk digital vekst.

IRM presenterer et rekordår for medieinvesteringer

IRM, som måler resultatene for annonseinvesteringer, har publisert tall for fjerde kvartal 2021. I fjerde kvartal fortsetter den sterke veksten i medieinvesteringene. Veksten i fjerde kvartal var 15,1 % i forhold til samme kvartal i fjor. 

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2021 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2021. 16 sider incl. summary in English. 4 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.