Den sterke veksten fortsetter inn i første kvartal

Annonsemarkedets sterke utvikling fortsetter inn i første kvartal 2022.

IRM, som måler resultatene for annonseinvesteringer, har publisert tall for første kvartal 2022. Den sterke veksten i annonsemarkedet fortsetter inn i første kvartal 2022. I dette kvartalet utgjorde veksten 16,9 % i forhold til første kvartal 2021.

 

Rapporten viser medieinvesteringene i Q1 2022 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2021. 19 sider incl. summary in English. 4 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.