Nå har IRM publisert en revidert prognose 2021

Medieinvesteringene viser en påfallende styrke i fjerde kvartal, og til tross for en andre bølge, falt investeringene ned på en liten pluss. Det er de digitale investeringene som har drevet denne utviklingen, mens trykte medier og kontaktnære medier har fortsatt å ha det tøft.

 

I 2021 vil det være full opphenting, mediesalg vil havne over resultatet for 2019. Medieinvesteringer i 2021 vil dermed overstige 21 milliarder kroner ifølge IRMs prognose.

 

Rapporten viser prognose for det norske mediemarkedet i 2021, samt utvikling per mediekanal i Q1 2019 - Q4 2021. 29 sider incl. summary in English. Rapporten er tillgjenlig for kjøp her.