Stagnasjon i annonsemarkedet

Prognose 2023-2024

Det er stagnasjon i det norske annonsemarkedet i 2023, med forventet marginal vekst i løpet av året. Markedet forventes å omsette for 25,2 milliarder kroner i 2023, noe som tilsvarer en økning på 0,4 % sammenlignet med helåret 2022. I 2024 indikerer IRM at annonsemarkedet vil vokse 2 % sammenlignet med inneværende år. 

Rapporten viser prognose for det norske mediemarkedet i 2023 og 2024, samt utvikling per mediekanal i Q1 2022 - Q4 2024. 41 sider incl. summary in English. Rapporten er tillgjenlig for kjøp her.