Kvartalsrapport Q4 2022: Mediemarkedet viser en marginal nedgang i fjerde kvartal.

Veksten på annonsemarkedet fortsatte å avta og samlet sett gikk annonseinvesteringene marginalt ned med -0,1 % sammenlignet med samme periode i fjor. Den totale økningen for 2022 blir
6,5 % og dermed for første gang passerer en samlet omsetning på 25 milliarder kroner.

Rapporten viser medieinvesteringene i Q4 2022 pr mediekanal, samt veksten akkumulert 2022. 19 sider incl. summary in English. 4 900 kr. Rapporten er tilgjengelig for kjøp her.