Nyheter

mars 17, 2020

IRM har etter nøye vurdering valgt å ikke presentere en prognose

IRM har etter nøye vurdering valgt å ikke presentere en prognose for medieinvesteringene i 2020. Det er nå er betydelig usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen og dermed for medieinvesteringene som følge av virusutbruddet og pandemien.  Nå forandrer forutsetningene seg fra dag til dag og det gjør prognosearbeidet nesten umulig. 

februar 28, 2020

Nytt all-time-high år for reklameinvesteringene

2019 var et nytt all-time-high år for reklameinvesteringene som nå er på 20,8 milliarder kroner. Veksten i året ble 1,9% i forhold til forrige år. Den positive utviklingen til tross så var 2019 et år med en mindre utflating på markedet, siden veksttakten avtok noe i forhold til 2018.  

januar 17, 2020

Norske influencere selger spons og reklame for 290 millioner

For første gang presenterer IRM en undersøkelse av salg innen influencer marketing i Norge. Influencer marketing er en samlebetegnelse på markedsføringsformer som på ingen måte har til hensikt å dra nytte av innflytelsen fra en sosial influencer på sine følgere.

2 2
 
;