Nyheter

februar 23, 2023

Kvartalsrapport Q4 2022: Mediemarkedet viser en marginal nedgang i fjerde kvartal.

Veksten på annonsemarkedet gikk marginalt ned med -0,1 % sammenlignet med samme periode i fjor.

november 15, 2022

Kvartalsrapport Q3 2022: Mediemarkedet bremser ned og veksten avtar i årets tredje kvartal

Den sterke veksten vi har sett i annonsemarkedet avtok i tredje kvartal og samlet vekst var 0,8% sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021

oktober 19, 2022

The strong Nordic growth continues in the first half of 2022

During January-June 2022, Nordic ad spend increase by 12,4 percent

september 13, 2022

Revidert prognose 2022-2023: Fortsatt godt reklamemarked i 2022. Markedet avtar i 2023

I 2022 forventer IRM en sterk vekst i annonseinvesteringene på 8,6 % sammenlignet med 2021.

august 30, 2022

God vekst i annonsemarkedet i andre kvartal.

I kvartalet utgjorde veksten 9,6 % i forhold til tilsvarende kvartal i 2021.

juni 15, 2022

A remarkable recovery for the Nordic advertsing market in 2021

2021 marks a remarkable recovery for the Nordic advertsing market, delivering the strongest growth ever
recorded by IRM.

juni 07, 2022

Prognose: Det norske reklamemarkedet 2022-2023

2022 blir et godt år for annonsemarkedet som vokser over 9 %

mai 18, 2022

Den sterke veksten fortsetter inn i første kvartal

I dette kvartalet utgjorde veksten 16,9 % i forhold til første kvartal 2021.

mai 16, 2022

Årsrapport: Det norske reklamemarkedet 2021

Medieinvesteringer, inkludert sponsoravtaler og events, passerte 30 milliarder i 2021 for første gang.